Email

tega@tega.es

Teléfono

+34 935 796 186

Els nostres serveis

Valoració de metalls

Transport, gestió i eliminació de residus industrials. Reciclatge i recuperació de metalls i cablejat.

Una de les activitats principals de TEGA se centra en la compravenda de ferralla i metalls (ferro, alumini, acer, coure, llautó,…), assegurant els millors preus, màxima serietat i transparència.

Mitjançant la seva flota de vehicles i contenidors de diferents capacitats i característiques, TEGA ofereix els serveis de recollida i transport de residus no especials i especials, garantint-ne la correcta gestió i/o eliminació.

Disposa de totes les autoritzacions necessàries per al transport i gestió de materials i/o residus, acreditats per l’Agència de residus de Catalunya, amb les autoritzacions corresponents com a transportistes amb codi T-2244 i com a gestor amb codi E-1556.15.

Tega Actiu Industrials

Especialitzada en desmuntatges integrals d'instal·lacions industrials, valoració de línies de producció i materials en general.