Política de privacitat

El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes (RGPD); i a la Llei Orgànica 3/2018, de 6 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).
La finalitat d’aquest fitxer serà la de prestar-li els nostres serveis i comunicar-nos amb vostè. També s’utilitzaran per enviar-li informació comercial si així ho ha manifestat. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte.
L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça tega@tega.es indicant la referencia RGPD.
Pot consultar la resta d’informació relativa a la protecció de dades al web www.tega.es/avis-legal