Email

tega@tega.es

Teléfono

+34 935 796 186

Els Nostres Serveis

Retirada d’Amiant o Fibrociment

L’amiant és considerat un residu perillós.

La retirada de l’amiant implica l’eliminació dels materials amb amiant, per evitar definitivament els problemes de contaminació. És la solució més estesa i l’única per a edificis i instal·lacions abans de ser enderrocats.

Per a la seva retirada de forma segura i legal, s’ha de realitzar un protocol de desmuntatge i transport fins a un gestor per al seu tractament i eliminació, per part d’una empresa acreditada per a la retirada d’amiant, que estigui inscrita al RERA (Registre d’Empreses de Retirada d’Amiant), i que disposi d’un pla de treball aprovat per l’autoritat laboral per a l’execució dels treballs. Tot això per assegurar que es prenen les mesures de seguretat adequades per a la protecció de la salut i del medi ambient.

El nostre equip tècnic està altament qualificat per fer aquestes tasques. Com marca la normativa vigent, segueixen el protocol de seguretat i salut per assegurar que l’espai sinistrat queda totalment descontaminat de residus perillosos i es fan les mesures ambientals corresponents que ho acrediten.

Som especialistes en la recollida i transferència de residus de qualsevol tipologia