Email

tega@tega.es

Teléfono

+34 935 796 186

  
Nosaltres

Qui som?

TEGA CRT (CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA) amb codi de gestor E-1494.14, ubicada a Granollers (Barcelona), és una empresa del grup TEGA especialitzada en la recollida i gestió de residus de qualsevol tipologia (àcids, bàsics, dissolvents, peròxids, fibrociment, plàstic, cartró, banal, etc.) procedents de tots els sectors, industrials i públics.

Comptem amb personal qualificat i instal·lacions adaptades i autoritzades per a la manipulació, condicionament, transport i gestió de qualsevol tipologia de residu (inert, no perillós i perillós). Comptem amb mitjans humans i materials per al desplaçament in situ a la zona on es troben els residus per tal de diagnosticar, transportar i gestionar-los.
La nostra màxima prioritat és gestionar els residus mitjançant la valorització material i/o energètica, recuperació i/o regeneració, davant de l’eliminació i/o destrucció. Assessorem els productors per orientar-los en la gestió dels residus, oferint serveis d’assessorament i elaboració d’estudis preliminars, realització d’informes de minimització de riscos i anàlisi de millora tècnica i econòmica dins dels processos de gestió ambiental.
TEGA CRT
(Centre de Recollida i Transferència)

Política de qualitat, seguretat i medi ambient

L’adreça de TEGA Centre de Recollida i Transferència de Residus S.L. Empresa especialitzada a la
Gestió de Residus a diferents nivells, des de la seva creació, conscient que les persones constitueixen el valor més important i la major garantia de futur de l’Organització, manté un compromís continu per oferir unes condicions òptimes en matèria de Qualitat, Prevenció, Medi Ambient i Seguretat a tots els seus treballadors i col·laboradors.
I és per això que, amb l’afany d’aconseguir una major qualitat en els nostres serveis, una proactivitat més gran cap a la cura del medi ambient que ens envolta i evitar els riscos a què estan sotmesos els nostres treballadors, ens hem compromès a actuar conforme a els principis generals següents:
 • Assegurar la satisfacció dels nostres clients, complint els seus requisits i enfocant la nostra activitat a superar les seves expectatives.
 • Complir els requisits legals aplicables i altres que l’organització subscrigui en el camp de la qualitat, el medi ambient i la seguretat i la salut.
 • Millorar de forma contínua la qualitat dels nostres serveis, així com actuar per disminuir, sempre que sigui possible, els impactes mediambientals que genera la nostra activitat pròpia, així com les dels nostres proveïdors i subcontractistes i en la prevenció i eliminació dels riscos laborals.
 • Protegir el medi ambient, assegurant la millor opció ambiental de gestió dels residus tractats i generats.
 • Promoure el consum responsable a tots els nivells de l’organització mitjançant programes de formació i sensibilització ambiental.
 • Eliminar i si no és possible, minimitzar els riscos laborals posant els mitjans necessaris i formant i informant els treballadors i subcontractistes, així com promovent la seva participació i consulta.
 • Assegurar condicions de treball segures i saludables per a la prevenció de les lesions i deteriorament de la salut dels treballadors posant els mitjans necessaris i formant i informant els treballadors.
La direcció de TEGA Centre de Recollida i Transferència de Residus S.L Per tal de garantir la implantació i actualització de la política de qualitat, medi ambient i seguretat, es compromet a definir uns objectius mesurables que resultin coherents amb aquesta política, ia revisar periòdicament el Sistema de Gestió Integrat, d’acord amb les normes UNE-EN-ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 i ISO 45001:2015 per garantir-ne l’eficàcia i la millora contínua.
Esta Política se hace pública tanto para el personal de la empresa, como para aquellas partes interesadas, siendo imprescindible la colaboración de todas ellas para su aplicación efectiva

TEGA CRT, S.L. té implantat un Sistema de Gestió de Qualitat i Medi Ambient, Seguretat i Salut a la feina, certificat segons normes:

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

ISO 9001:2015
ISO 14001-2015
ISO 45001-2018

Som especialistes en la recollida i transferència de residus de qualsevol tipologia

TEGA CRT
(Centre de Recollida i Transferència)

PRINCIPALS RESULTATS AMBIENTALS TEGA CRT

Seguint els principis marcats a la nostra política en matèria de medi ambient, dissenyem i desenvolupem els nostres serveis, amb l’objectiu de minimitzar el nostre impacte ambiental. Fruit d’aquest treball i exercici, s’han aconseguit les fites ambientals següents:
 • S’ha aconseguit la renovació de les certificacions de TEGA CRT en matèria de Gestió de la Qualitat UNE-EN ISO 9001:2015; Gestió Ambiental UNE-EN ISO 14001:2015; Seguretat i Salut ISO 45001:2018.
 • Per tal de minimitzar l’impacte del cicle de vida dels productes que comprem, hem implementat criteris de compra sostenibles per a totes les compres realitzades.
 • El 100% del consum elèctric prové de l’electricitat verda amb garantia d’origen, d’acord amb els nostres principis de compromís i comportament responsable amb el medi ambient i la societat.
 • Hem reduït el consum total d’Aigua un 4% respecte a l’any anterior. A la vegada que seguim treballant amb el ferm compromís de reduir els nostres consums energètics.
TEGA CRT

Experiència sectorial

TEGA al llarg de la seva trajectòria està desenvolupant els seus serveis a diferents sectors industrials i d’activitat.

Tega

El desenvolupament dels nostres serveis en cadascuna de les àrees o sectors, es caracteritza pel compromís amb els nivells de qualitat, seguretat, respecte al medi ambient i innovació, incorporant com a valors principals, la capacitat de resposta i competència tècnica del nostre personal.

Cada un d’aquests compromisos ens fa diferenciar-nos com a empresa, permetent identificar i satisfer en tot moment les necessitats dels nostres clients.

La inquietud i compromís amb el medi ambient ens permet implementar línies de reciclatge i valorització de residus per tal de minimitzar l’impacte de les nostres accions a l’entorn natural.