Email

tega@tega.es

Teléfono

+34 935 796 186

Els Nostres Serveis

Gestió de recollida petites quantitats

TEGA CRT gestiona la recollida selectiva de petites quantitats de residus com ara fluorescents, cartutxos, tòners, piles i piles botó.

Aquests són residus perillosos per al medi ambient i com a tals no s’han de dipositar a les escombraries sinó en contenidors específics perquè rebin la gestió adequada. Per això CRT gestiona la recollida selectiva mitjançant camions homologats

Som especialistes en la recollida i transferència de residus de qualsevol tipologia