Logo Tega Ambiental

Email

tega@tega.es

Teléfono

+34 935 796 186

Els Nostres serveis

Valorització de matèries

La Directiva 2008/98/CE de residus defineix la valorització com: L’operació el resultat principal de la qual és que el residu serveixi a una finalitat útil en substituir altres materials que altrament s’haurien utilitzat per complir una funció particular. /h2>

Model de gestió orientat a la valoració de matèries

Del total dels residus produïts als processos industrials i comercials, més del 80%, són aprofitables. Oferim models de valoració de matèries com fertilitzants i esmenes orgàniques, biogàs, biocombustibles, àrids d’obra pública i construcció, productes per a neteja industrials, etc…

Així doncs, la nostra tasca comença des del moment en què obtenim el material, a partir d’aquí establim una estratègia conjunta amb el productor de cara a introduir-lo en diferents mercats. Analitzem les condicions necessàries i específiques de cada cas de manera totalment personalitzada en funció de l’origen del material i de les seves característiques fisicoquímiques.

  • Coneixem i tenim en compte tots els factors que poden condicionar l’èxit o el fracàs d’un pla real de valorització.
  • Disposem del personal necessaris per caracteritzar els subproductes i avaluar-ne el potencial.
  • Tenim coneixement per plantejar les opcions de generació de valor més adequades.
  • Som capaços de fer servir o desenvolupar les tecnologies necessàries.
Valoració de matèries TEGA

BENEFICIS PER A LA SEVA EMPRESA

  • Valorització dels fluxos secundaris, augment de la competitivitat.
  • Decreixement dels vostres vectors d’impacte ambiental, integració amb l’entorn.
  • Introducció dels fluxos secundaris en nous mercats, creació de valor a nous mercats.
  • Millora de la imatge davant de clients i proveïdors, imatge de marca.
  • Disminució càrregues ambientals, benefici afegit.

Cuidem
del Medi Ambient

Netegem i reciclem
tot tipus de residus industrials