Logo Tega Ambiental

Email

tega@tega.es

Teléfono

+34 935 796 186

A Tega Gestió Ambiental som especialistes en assessorament i gestió integral de residus industrials, neteges industrials i valorització de matèria primera.

Serveis Demanar pressupost

Els Nostres Serveis

Neteges industrials TEGA

Neteges industrials

Servei especialitzat en neteges industrials, com ara tancs, dipòsits o clavegueres. Manteniment integral de sistemes de sanejament de separadors de greixos, en hotels, restaurants, empreses de càtering. Desembussament de tota mena de canonades i/o col·lectors.

Residus no Perillosos Tega

Residus no perillosos

Realitzem la gestió, el tractament i la recollida de tot tipus de residus com paper i cartró, vidre, fusta, plàstics, fangs, enderrocs, orgànics, metalls, envasos, etc. Aquest tipus de deixalles considerades no perilloses poden esdevenir un problema si no s'aplica una gestió de residus adequada.

 Residus-perillosos-Tega

Residus perillosos

Els residus industrials són tots aquells residus resultat dels diferents processos de fabricació, transformació o utilització generats a l'activitat industrial. Alguns són considerats residus perillosos per a la salut humana i el medi ambient, és per això que la seva correcta gestió és de complerta obligació.

 Assessorament TEGA

Assessorament

A Tega Gestió Ambiental som especialistes en assessorament sobre la correcta gestió del residu i la gestió documental. Gràcies al nostre equip de professionals, podem oferir un assessorament, consultoria i solucions en els tràmits relacionats a l'àmbit medi ambiental per obtenir certificats oficials per a la vostra empresa.

 Conseller seguretat TEGA

Conseller de seguretat

El Reial decret 1566/1999 de 8 d'octubre, l'Ordre Ministerial de 24 d'abril de 2000 i l'Ordre Ministerial d'11 de gener de 2001, obliguen tota empresa que carregui, de transport mercaderies perilloses a designar la figura del Conseller de Seguretat, fer un informe anual de les seves activitats i comunicar els accidents amb mercaderies perilloses.

Valoració de matèries TEGA

Valoració de matèries

Els nostres clients potencials són totes aquelles empreses ubicades a Espanya, productores en major o menor mesura de residus industrials que volen reduir els costos en aquest apartat i aquelles que volen treure una major rendibilitat als materials valoritzables. Valoritzeu els vostres residus amb els nostres professionals tècnics en gestió mediambiental

Cuidem
del Medi Ambient

Netegem i reciclem
tot tipus de residus industrials