Logo Tega Ambiental

Email

tega@tega.es

Teléfono

+34 935 796 186

Els Nostres Serveis

Conseller de seguretat

TEGA disposa del servei d’assessorament en el transport de mercaderies perilloses, amb un conseller de seguretat propi. Tots els productors de residus perillosos que siguin mercaderia perillosa seran els responsables de la càrrega. El nostre conseller de seguretat us informarà detalladament de les vostres obligacions i us ajudarà amb tots els tràmits que cal realitzar per a un correcte procediment.

El Reial decret 1566/1999 de 8 d’octubre, l’Ordre Ministerial de 24 d’abril de 2000 i l’Ordre Ministerial d’11 de gener de 2001, obliguen tota empresa que carregui, de transport mercaderies perilloses a designar la figura del Conseller de Seguretat, fer un informe anual de les seves activitats i comunicar els accidents amb mercaderies perilloses.

Si la vostra empresa es troba en aquesta situació, pot ser que estigui obligada a designar almenys un conseller de seguretat, qui haurà de comprovar la correcta adequació legal de l’empresa en la realització d’aquestes activitats i les seves implicacions en diferents àrees tècniques.

Des de TEGA us oferim el servei
de Conseller de seguretat on inclou:

 1. Realització de l’informe anual obligatori.
 2. Realització del comunicat d’accident (si n’hi hagués).
 3. Revisió de les activitats de càrrega i descàrrega.
 4. Revisió de les actuacions d’emergència.
 5. Revisió i elaboració de la documentació ADR.
 6. Verificacions a proveïdors del compliment de les vostres obligacions legals.
 7. Comprovació de l’adequació dels vehicles ADR.
 8. Comprovació que es disposa de mitjans i equips adequats.
 9. Revisió d’envasos i embalatges ADR. Assessorament en la compra.
 10. Revisió de classificació i identificació de productes perillosos, segons ADR.
 11. Assessorament en la realització d’instruccions, procediments i plans d’emergència.

Cuidem
del Medi Ambient

Netegem i reciclem
tot tipus de residus industrials