Logo Tega Ambiental

Email

tega@tega.es

Teléfono

+34 935 796 186

Nosaltres

¿Quí som?

TEGA Gestió Ambiental, fundada el 1998, amb el principal objectiu d’oferir la cobertura més gran en serveis mediambientals a empreses de qualsevol sector, que necessitin valoritzar, tractar o eliminar, els diferents residus que generen en la seva activitat.

Gestionem més de 1.000 clients a nivell nacional. Som una de les empreses pioneres en oferir un estudi de costos previ en matèria mediambiental, amb la finalitat daconseguir la gestió més òptima i personalitzada per a cada client.

El màxim valor només es pot obtenir quan els millors professionals treballen junts per donar la major rellevància i abast possible a les necessitats dels clients.

Els nostres clients potencials són totes aquelles empreses ubicades a Espanya, productores en major o menor mesura de residus industrials que volen reduir els costos en aquest apartat i aquelles que volen treure una major rendibilitat als seus materials valoritzables.

Coneixedors d’aquest mercat, volem fer front a la gestió dels residus dels nostres clients sota la seva mateixa òptica, treballant al seu costat per optimitzar aquesta gestió, sempre sota les premisses de legalitat i eficiència, però amb una meta final; reduir els costos.

Per això, hem de saber la situació actual de la seva empresa en aquest capítol (residus, gestors i transportistes, sistema actual de retirada). Us proposarem les modificacions quant a sistemes de recollida, destinacions o transportistes per aconseguir la major reducció de costos possible

TEGA Gestió ambiental

Política de qualitat, seguretat i medi ambient

L’equip de direcció de TEGA Gestió Ambiental, té com a principal objectiu implantar i mantenir un sistema de gestió de qualitat, gestió mediambiental, i gestió de prevenció de riscos laborals, basat en el compromís amb els seus clients, seguretat dels seus treballadors, i protecció del medi ambient.

Amb la finalitat de prestar serveis basats en els valors de millora continuada, rendibilitat i seguretat, defineix i posa en pràctica els següents compromisos:

  • Mantenir una alta qualificació del nostre personal a través de la formació continuada.
  • Fomentar la participació activa del nostre personal en el desenvolupament de la seva activitat, amb la finalitat de consolidar una forma de treballar correcta i segura que permeti protegir la seva salut i la protecció del medi ambient.
  • Identificar i analitzar les no conformitats amb la finalitat de desenvolupar accions correctores i preventives que permetin la millora contínua.
  • Les activitats de TEGA es duran a terme complint estrictament amb la legislació vigent en política de seguretat laboral i mediambiental.
  • Gestionar adequadament els residus, assegurant la seva reutilització i/o eliminació, i promocionant el seu reciclat.
  • Protecció del medi ambient, mitjançant actuacions i mesures de control, que assegurin la prevenció de qualsevol tipus de contaminació que pogués originar-se de la nostra activitat.
  • Col·laboració amb els nostres clients, fomentant relacions basades en la confiança, lleialtat i transparència, assegurant professionalitat en el nostre assessorament i gestió.
TEGA GESTIÓ AMBIENTAL

Experiència sectorial

TEGA al llarg de la seva trajectòria està desenvolupant els seus serveis en diferents sectors industrials i d’activitat.

Tega

El desenvolupament dels nostres serveis en cadascuna de les àrees o sectors, es caracteritza pel compromís amb els nivells de qualitat, seguretat, respecte al medi ambient i innovació, incorporant com a valors principals, la capacitat de resposta i competència tècnica del nostre personal.

Cadascun d’aquests compromisos fa diferenciar-nos com a Empresa, permetent-nos identificar i satisfer en tot moment
les necessitats dels nostres clients.

La inquietud y compromiso con el medioambiente nos permite implementar líneas de reciclaje y valorización de residuos con el fin de minimizar el impacto de nuestras acciones en el entorno natural.

Cuidem
del Medi Ambient

Netegem i reciclem
tot tipus de residus industrials