Conseller de seguretat

Des de l’últim trimestre de l’any passat TEGA disposa del servei d’assessorament en el transport de mercaderies perilloses, amb un conseller de seguretat propi.

El Reial Decret 1566/1999 de 8 d’octubre, l’Ordre Ministerial de 24 d’abril de 2000 i l’Ordre Ministerial de 11 de gener de 2001, obliguen a tota empresa que carregui, de transport mercaderies perilloses a designar la figura del Conseller de Seguretat , fer un informe anual de les seves activitats i comunicar els accidents amb mercaderies perilloses.

Si la seva empresa es troba en aquesta situació, pot ser que estigui obligada a designar almenys a un Conseller de seguretat, qui haurà de comprovar la correcta adequació legal de l’empresa en la realització d’aquestes activitats i les seves implicacions en diferents àrees tècniques.

Des TEGA li oferim el servei de Conseller de seguretat on inclou
1. – Realització de l’informe anual obligatori.
2. – Realització del part d’accident (si n’hi hagués).
3. – Revisió de les activitats de càrrega i descàrrega.
4. – Revisió de les actuacions d’emergència.
5. – Revisió i elaboració de la documentació ADR.
6. – Verificacions a proveïdors del compliment de les seves obligacions legals.
7. – Comprovació de l’adequació dels vehicles ADR.
8. – Comprovació que es disposa de mitjans i equips adequats.
9. – Revisió d’envasos i embalatges ADR. Assessorament en la seva compra.
10. – Revisió de classificació i identificació de productes perillosos, segons ADR.
11. – Assessorament en la realització d’instruccions, procediments i plans d’emergència.