VALORITZACIÓ DE MATÈRIES

Model de gestió orientat a la valorització de materials.

Del total dels residus produïts en els processos industrials i comercials, més del 80%, són aprofitables. Oferim models de valorització dels materials com a FERTILITZANTS I ESMENES ORGÀNIQUES, BIOGÀS, BIOCOMBUSTIBLES, ÀRIDS D’OBRA PÚBLICA I CONSTRUCCIÓ, PRODUCTES PER A NETEGES INDUSTRIALS, etc.

Així doncs, la nostra tasca, comença des del moment en què obtenim el material, a partir d’aquí establim una estratègia conjunta amb el productor de cara a introduir-ho en diferents mercats. Analitzem les condicions necessàries i específiques de cada cas de forma totalment personalitzada en funció de l’origen del material i de les seves característiques físic-químiques.

· Coneixem i tenim en compte tots els factors que poden condicionar l’èxit o fracàs d’un pla real de valorització.
· Tenim el personal necessaris per caracteritzar els subproductes i avaluar el seu potencial.
· Tenim coneixement per plantejar les opcions de generació de valor més adequades.
· Som capaços d’emprar o desenvolupar les tecnologies necessàries.

BENEFICIS PER A LA SEVA EMPRESA
· Valorització dels seus fluxos secundaris, augment de la competitivitat.
· Disminució dels seus vectors d’impacte ambiental, integració amb l’entorn.
· Introducció dels fluxos secundaris en nous mercats, creació de valor en nous mercats.
· Millora de la imatge davant clients i proveïdors, imatge de marca.
· Disminució càrregues ambientals, benefici afegit.