Novetats en materia de trasllats de residus a Catalunya
residuosindustriales1

L’ARC ha publicat una nota que substitueix EL RD 180/2015 per l’aplicació del RD 180/2015, de trasllats de residus

A mode de resum, us diem que les Fitxes d’acceptació, els fulls de seguiment i els justificants de recepció de residus, només són necessaris, pels residus que ja ho eren abans, segons el decret 93/1999

Per tant, per donar compliment al RD 180/2015, el que sí que heu de tenir en compte és que heu de fer:

– Contractes de tractament que incloguin tota la informació que el RD180/2015 en l’article 5 esmenta: Les especificacio dels residus, les condicions del trasllat i les obligacions de les parts quan es presenten incidències. (No existeix un format oficial, aquest document no s’ha de presentar a l’ARC, només s’ha de tenir per si en cas d’inspecció es demana

– La vigència de la fitxa d’acceptació tramitada a partir del 7 de maig de 2016, tindrà una validesa de 3 anys.

– Els residus han d’anar acompanyats d’un document d’identificació, o albarà, factura o carta de port que contingui la informació.

– Per alguns residus cal NOTIFICACIÓ PRÈVIA DEL TRASLLAT al gestor, aquests són:

a) Trasllat de residus perilloso
b) Trasllat de residus destinats a eliminació
c) Trasllat de residus destinats a instal·lacions d’incineració classificades com valorització
d) Trasllat destinats a valorització de residus domèstics identificats amb el LER 200301 i dels residus que reglamentàriament s’estableixin.

Dins d’aquests casos cal presentar davant la comunitat autònoma d’origen el contingut especificat a l’annex II deu dies abans de portar a terme el trasllat La notificació pot servir per múltiples trasllats sempre que es mantinguin les característiques, en aquest cas tindrà una vigència màxima de tres anys

Adjuntem enllaç nota informativa de l’ARC i documents models
http://sdr.arc.cat/fitxes/GetDocumentacio.do