Recuperació de matèries primeres

Tega implementa un model de gestió basat en la recuperació de matèries primeres.

El model de gestió de recuperació de matèries primeres es basa en la valorització del material generat mitjançant anàlisis i assaigs en laboratori i plantes amb la finalitat de trobar la millor sortida possible en funció de les característiques del material.

El nostre treball comença des del moment en què obtenim el material, a partir d’aquí establim una estratègia conjunta amb el productor de cara a introduir-lo en diferents mercats.

La recuperació de matèries primeres suposa un clar benefici econòmic i de relació amb l’entorn, així com un acompliment d’objectius corporatius atès que s’estima que, del total de residus produïts en els processos industrials i comercials, més del 80% són aprofitables.