POLÍTICA DE QUALITAT, SEGURETAT I MEDI AMBIENT

 

L’equip de direcció de Tega Transport i Gestió Ambiental, S.L., té com a principal objectiu implantar i mantenir un sistema de gestió de qualitat, gestió mediambiental, i gestió de prevenció de riscos laborals, basat en el compromís amb els seus clients, seguretat dels seus treballadors, i protecció del medi ambient.

Amb la finalitat de prestar serveis basats en els valors de millora continuada, rendibilitat i seguretat, defineix i posa en pràctica els següents compromisos:

· Mantenir una alta qualificació del nostre personal a través de la formació continuada.

· Fomentar la participació activa del nostre personal en el desenvolupament de la seva activitat, amb la finalitat de consolidar una forma de treballar correcta i segura que permeti protegir la seva salut i la protecció del medi ambient.

· Identificar i analitzar les no conformitats amb la finalitat de desenvolupar accions correctores i preventives que permetin la millora contínua.

· Les activitats de TEGA es duran a terme complint estrictament amb la legislació vigent en política de seguretat laboral i mediambiental.

· Gestionar adequadament els residus, assegurant la seva reutilització i/o eliminació, i promocionant el seu reciclat.

· Protecció del medi ambient, mitjançant actuacions i mesures de control, que assegurin la prevenció de qualsevol tipus de contaminació que pogués originar-se de la nostra activitat.

· Col·laboració amb els nostres clients, fomentant relacions basades en la confiança, lleialtat i transparència, assegurant professionalitat en el nostre assessorament i gestió.

foto10
foto101
foto102
linia-verd