Nou règim de comunicació i registre de productors i gestors de residus a Catalunya

El 25 de febrer es va publicar en el DOGC el Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres de persones productores i gestores de residus a Catalunya.

El Decret 197/2016 regula els requisits que han de complir a Catalunya els productors i els gestors de residus obligats a comunicar l’inici de les seves activitats d’acord amb el que es disposa en l’article 29 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.

El text del Decret 197/2016 pot trobar-se al següent enllaç