Innovador servei de neteges tècniques

NETEJA CRIOGÈNICA

La neteja criogènica és un procés de neteja relativament nou que utilitza pellets sòlids de CO2 coneguts com a gel sec.

Els pellets de gel sec se sublimen una vegada que impacten en la superfície a netejar (convertint-se directament de pellets sòlids a gas), deixant una superfície neta, seca i sense residus.

La superfície que hem netejat queda completament seca i sense danys, i els residus cauen al sòl.

Quins beneficis ens aporta?

 • No genera residus.
 • Segurs amb les parts elèctriques.
 • Accés a tots les parts a netejar, que les partícules de gel sec puguin arribar a tots els elements a netejar.
 • La neteja criogènica és completament seca, no abrasiva, no tòxica i no corrosiva. Elimina ràpidament la majoria dels contaminants sense danyar els interruptors, panells, línies, tubs, cables o corretges, equips HVAC, i és segur per usar en parts elèctriques.
 • Procés de neteja en línia i sense desmuntatges.

 

ENVIRA SPONGE (Esponges tècniques)

El sistema EnviraSponge utilitza una esponja sintètica de polímer de cèl·lules obertes. A causa de l’efecte capil·lar de l’estructura cel·lular hidròfila del prepolímer, es descriu que el mitjà esponjós és “absorbent”, però de fet absorbeix i atrapa contaminants, portant-los lluny del substrat per facilitar la seva eliminació.

Minerals o abrasius verge i químicament units donen a cada tipus d’esponja mitjans de diferents característiques i habilitats de voladura.
Sistema de neteja i preparació de superfícies similar raig de sorra però amb nombroses millores.

Quins beneficis ens aporta?

 • Reducció de la pol·lució, i brutícia del propi procés incloent el control del material.
 • Augment dels rendiments i millora de la visibilitat.
 • Permet la inspecció i control durant els treballs.
 • Millora la seguretat del treball, fins i tot en ambients confinats.
 • El procés de treball permet la realització d’altres treballs propers i/o que altres equips romanguin operatius.
 • Permet mantenir segurs elements sensibles.

 

enICEco ROTOSOFT10

L’equip Rotosoft 10 funciona pneumàticament. Per les seves dimensions reduïdes és una eina ideal per a zones/àrees de difícil accés.
Ideal per a la neteja de superfícies, eliminació de grafitis, treballs de restauració, eliminació d’òxid i projectes de preparació per al pintat.

Quins beneficis ens aporta?

 • Reducció de la pol·lució, per treballar a baixa pressió i necessitar menys quantitat d’abrasius.
 • Accés a moltes més àrees o zones de treball per les seves reduïdes dimensions.
 • Gran manejabilitat de l’equip.
 • Millora de la visibilitat.
 • Permet la inspecció i control durant els treballs.
 • Millora la seguretat del treball.
 • Permet mantenir segurs elements sensibles.