Fulls de seguiment electrónics

Per poder tramitar els fulls de seguiment electrònicament han d’accedir a l’aplicació informàtica de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) i entrar en el Sistema Documental de Residus (SDR).
https://sdr.arc.cat

Aquesta nova gestió telemàtica té l’avantatge de:

· Estalvi en la compra dels fulls de seguiment.
· No imprimir cap tipus de documentació.
· No haver d’arxivar papers.

És necessari que per poder accedir a aquest tràmit disposin de:
· Codi de Productor (P-XXXXX.X).

Si no disposa d’aquest codi el nostre Dpt. Comercial els ajudarà a gestionar-ho (comercial@tega.es)

TEGA està a la seva disposició per ajudar-los o gestionar-los el tràmit dels fulls de seguiment electrònicament.