Decreto 152/2017, gestió dels residus a Catalunya

Els informen que amb data 19 de gener entra en vigor el Decret 152/2017, de 17 d’Octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya.
El present Decret suposa una simplificació i millora en la regulació normativa de Catalunya, en la mesura que adapta la normativa catalana a la normativa estatal i europea vigent.
L’administració competent ha considerat necessari revisar la classificació, la codificiació i les vies de gestió dels residus a Catalunya atès que al llarg dels gairebé vint anys de vigència del Catàleg de Residus de Catalunya, s’ha anat avançant en el si de la comissió Europea i en la regulació de residus a Europa.

Podeu trobar tota la informació en aquest link:
www.gencat.cat

TEGA, està a la seva disposició per ampliar aquesta informació o resoldre qualsevol dubte sobre aquest tema.