Declaració anual de productors de residus perillosos
declaracionanual21

Tots els productors de residus industrials i aquells ​productors no industrials que generen més de 10 tones de residus perillosos han de presentar la declaració anual de residus industrials. Així ho indica el Decret 93/1999 sobre procediments de gestió de residus i el Decret 88/2010 que ho modifica. El termini de presentació de la declaración de 2015 acaba el 31 de març de 2016. Des de TEGA oferim l’ajuda i la gestió per a tramitar el document DARI que recull les dades dels residus produïts durant el periode d’un any natural de cada centre productor.