Declaració anual de residus industrials (DARI)

Recordar-vos als productors i els gestors de residus industrials que han de presentar la declaració anual de residus industrials durant el primer trimestre de l’any, tal i com es determina en el Decret 93/1999 sobre procediments de gestió de residus i en el Decret 88/2010 que el modifica.

Des de TEGA li oferim la possibilitat de tramitar aquesta gestió.
Si estan interessats poden sol·licitar-ho a comercial@tega.es