ASSESSORAMENT

Deixi’s aconsellar pel nostre equip mediambiental. Li identificarem els seus residus segons el Codi LER corresponent i més adequat segons el seu perfil de productor. Li direm quins residus són perillosos i quins no.

Li informarem dels tràmits a seguir, l’alta com a productor, l’informe anual, etc.

Assessorament per a la correcta gestió dels residus (declaració anual de residus, fitxes d’acceptació, fulls de seguiment…).

Assessorament en condicionament de Residus, etiquetatge, transport homologat, documentació exigida per l’Administració Pública.