Servicio 24h todo el año | Tel. 935 796 186
Acceso a Tega Activos Industriales | Acceso a Tega Gestió Ambiental | Acceso a Tega INOX

Residus perillosos

Existeixen tres enfocaments per a la classificació dels residus perillosos:

A través d’una descripció qualitativa per mitjà de llistes que indiquen el tipus, origen i components del residu.
La definició del residu a través de certes característiques que involucren l’ús de proves normalitzades, per exemple proves de lixiviació on el contingut de certes substàncies en el lixiviat determina si el residu és perillós o no.
La definició del residu en relació amb límits de concentració de substàncies perilloses dins del mateix residu.

Comptem amb la infraestructura necessària per oferir una solució especialitzada per a tot tipus de residus perillosos, des de la nostra flota de vehicles TPC / ADR (transport de mercaderies perilloses per carretera) per a transport específic d’aquest tipus de residus fins a gestors autoritzats.

A més el nostre personal altament qualificat, garanteix la màxima seguretat en els serveis contractats. Complim totes les lleis i normatives aplicables per a aquest tipus de residus.

Tega emet tota la documentació necessària de gestió final dels residus tractats i eliminats, garantint el compliment de les lleis vigents i el màxim respecte pel medi ambient.

Transport de residus en bidons, dipòsits i big bags mitjançant camions ploma i plataforma homologats.

Valorització de residus especials com a subproducte per a altres indústries (cimenteres, fabricació de pintura, fabricació de fertilitzants…).

Valorització de productes obsolets o caducats (medicaments caducats i cosmètics, residus alimentaris, matèries primeres…).

Valorització de residus perillosos (aigües residuals, dissolvents, hidrocarburs…).

Tractament de residus especials en plantes i dipòsits controlats (taladrines, dissolvents, hidrocarburs, pintures, fangs…).

Gestió de residus en petites quantitats (fluorescents, rae’s…).

Recuperació d’envasos plàstics i metàl·lics de qualsevol capacitat.

Comerç a l’engròs de productes químics, abonaments, substàncies fertilitzants, plaguicides i matèries primeres agràries.

Tega, posa a la seva disposició un servei d’incineració d’animals de companyia i de materials confiscats en duanes, d’acord amb la normativa vigent del Departament de Medi ambient i la Junta de Residus de Catalunya.