Servicio 24h todo el año | Tel. 935 796 186
Acceso a Tega Activos Industriales | Acceso a Tega Gestió Ambiental | Acceso a Tega INOX

Residus no perillosos

Cada dia es generen tones de residus que poden afectar al medi ambient. Però no tots són nocius per a l’home, com els denominats “Residus No perillosos”.

Els Residus No perillosos són aquells que no es troben catalogats com a residus perillosos, per no presentar característiques de perillositat. Els receptors dels residus han de verificar el tipus de càrrega i classificar-la o no com a perillosa per al seu posterior tractament.

Comptem amb la infraestructura necessària per oferir una solució especialitzada per a tot tipus de residus no perillosos, des de les seves instal·lacions fins als centres de transferència.

A més el nostre personal altament qualificat, garanteix la màxima seguretat en els serveis contractats. Complim totes les lleis i normatives aplicables per a aquest tipus de residus.

Tega emet tota la documentació necessària de gestió final dels residus tractats i eliminats, garantint el compliment de les lleis vigents i el màxim respecte pel medi ambient.

Transport de residus en bidons, dipòsits i big bags mitjançant camions ploma i plataforma homologats.

Contenidors i equips compactadores per a residus sòlids industrials.

Contenidors i caixes per a la retirada de residus d’obra.

Manteniment, valorització, eliminació i/o compra venda de palets.

Valorització de residus no perillosos (paper d’oficines, cartró, plàstic, fusta, metalls, matèria tèxtil…).