Servicio 24h todo el año | Tel. 935 796 186
Acceso a Tega Activos Industriales | Acceso a Tega Gestió Ambiental | Acceso a Tega INOX

Tega CRT (Centre de Recollida i Transferència)

TEGA CRT, és una empresa del grup TEGA especialitzada en la recollida i gestió de residus de qualsevol tipologia (àcids, bàsics, dissolvents, peròxids, fibrociment, plàstic, cartró, banal, etc) procedents de tots els sectors, industrials i públics.

Comptem amb personal qualificat i instal·lacions adaptades i autoritzades per a la manipulació, condicionament, transport i gestió de qualsevol tipologia de residu (inert, no perillós i perillós).

Comptem amb mitjans humans i materials per al desplaçament in situ a la zona on es troben els residus per tal de procedir a diagnosticar, transportar i gestionar els mateixos.

La nostra màxima prioritat és gestionar els residus mitjançant la valorització material i / o energètica, recuperació i / o regeneració, per davant de l’eliminació i / o destrucció. Assessorem als productors per orientar-los en la gestió dels seus residus, oferint serveis d’assessorament i elaboració d’estudis preliminars, realització d’informes de minimització de riscos i anàlisi de millora tècnica i econòmica dins dels processos de gestió ambiental.