Servicio 24h todo el año | Tel. 935 796 186
Acceso a Tega Activos Industriales | Acceso a Tega Gestió Ambiental | Acceso a Tega INOX
Oops...
Slider with alias Tega not found.
Política de qualitat, seguretat i medi ambient

La direcció de TEGA Centre de Recollida i Transferència de Residus S.L, empresa especialitzada en la Gestió de Residus, des de la seva creació, conscient que les persones constitueixen el valor més important i la major garantia de futur de l’Organització, manté un continu compromís per oferir unes condicions òptimes en matèria de Qualitat, Prevenció, Medi Ambient i Seguretat a tots els seus treballadors i col·laboradors. I és per això que, amb l’afany d’aconseguir una major qualitat en els nostres serveis, una major proactivitat cap a la cura del medi ambient que ens envolta i evitar els riscos a què estan sotmesos els nostres treballadors, ens hem compromès a actuar d’acord amb els següents principis generals:

 • Assegurar la satisfacció dels nostres clients, complint amb els seus requisits i enfocant la nostra activitat a superar les seves expectatives.
 • Complir amb els requisits legals aplicables i altres que l’organització subscrigui en el camp de la qualitat, el medi ambient i la seguretat i salut.
 • Millorar de forma contínua la qualitat dels nostres serveis així com actuar per disminuir, sempre que sigui possible, els impactes mediambientals que genera la nostra activitat pròpia, així com les dels nostres proveïdors i subcontractistes i en la prevenció i eliminació dels riscos laborals.
 • Protegir el medi ambient, assegurant la millor opció ambiental de gestió dels residus tractats i generats.
 • Promoure el consum responsable a tots els nivells de l’organització mitjançant programes de formació i sensibilització ambiental.
 • Eliminar, i si no és possible prevenir, els riscos laborals posant els mitjans necessaris i formant i informant als treballadors i subcontractistes, així com promovent la seva participació i consulta.
 • Assegurar condicions de treball segures i saludables per a la prevenció de les lesions i deteriorament de la salut dels treballadors posant els mitjans necessaris i formant i informant als treballadors.

Per tal de garantir la implantació i actualització de la política de qualitat, medi ambient i seguretat, la direcció del centre es compromet a definir uns objectius de qualitat, medi ambient i seguretat coherents amb aquesta política, i a revisar periòdicament el Sistema de Gestió Integrat per garantir la seva eficàcia i millora contínua.

[just_icon icon=”dfd-icon-download_1″ icon_size=”32″ icon_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.tega.es%2Fcrt%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F09%2FTega-CRT-CAT.pdf||target:%20_blank|”]

TEGA CRT, S.L. té implantat un Sistema de Gestió de Qualitat i Medi Ambient, Seguretat i Salut en el treball, certificat segons normes:
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

Principals resultats ambientals Tega CRT

Seguint els principis establerts en la nostra política mediambiental, dissenyem i desenvolupem els nostres serveis, amb l’objectiu de minimitzar el nostre impacte ambiental. Com a resultat d’aquest treball i rendiment, s’han assolit les següents fites ambientals:

 • la certificació TEGA CRT en matèria mediambiental s’ha assolit sota la norma de referència UNE-EN ISO 14001:2015.
 • Per tal de minimitzar l’impacte del cicle de vida dels productes que comprem, hem implementat criteris de compra responsables per a totes les compres realitzades.
 • El 100% del consum elèctric prové de l’electricitat verda amb garantia d’origen, d’acord amb els nostres principis de compromís i comportament responsable amb el medi ambient i la societat.
 • Hem reduït el consum total d’electricitat un 11,46% respecte a l’any anterior. El consum d’electricitat per cada tona de residus gestionats a les nostres instal·lacions també s’ha reduït un 45,30%.