Servicio 24h todo el año | Tel. 935 796 186
Acceso a Tega Activos Industriales | Acceso a Tega Gestió Ambiental | Acceso a Tega INOX
Oops...
Slider with alias Tega not found.
Neteges industrials

Cisternes auto aspirants per a neteges industrials i transport de residus líquids.

Manteniment integral de sistemes de sanejament de separadors d’hidrocarburs i sistemes de túnels de rentat, amb la utilització de sistemes SMRC (sistema de minimització de residus i costos), en EESS, tallers…

Manteniment integral de sistemes de sanejament de separadors de greixos, en hotels, restaurants, empreses de càtering.

Buidatge i neteja de manteniment de fosses sèpticas.

Desembussos de tot tipus de canonades i/o col·lectors.

Neteges manuals i industrials, mitjançant personal i equips mixtos.

Inspecció de canonades mitjançant càmera TV i sonda amb equip localitzador d’arquetes.

Manteniment integral de tot tipus de tancs (petrolífers, químics, de procés, residuals…) utilitzant protocols d’entrada de persones en espais confinats.

Anul·lacions de tancs petrolífers, seguint les pautes de la normativa MIIP06.

Revestiment interior de tancs, amb sistema de doble paret i equip de detector de fugides.

Proves d’estanqueïtat a tancs i canonades, sistemàticament d’ultra sons, amb el certificat per una EIC.

Control i manteniment per a la prevenció de legionel·la.

Analítiques i controls d’abocaments, utilitzant productes altament especialitzats.

Neteja i control d’abocaments de productes i residus.