Servicio 24h todo el año | Tel. 935 796 186
Acceso a Tega Activos Industriales | Acceso a Tega Gestió Ambiental | Acceso a Tega INOX

Conseller de seguritat

TEGA ofereix als seus clients el servei d’un Conseller de seguretat per l’assessorament en el transport de mercaderies perilloses.

TEGA disposa d’un Conseller de seguretat propi per tal d’oferir el servei d’assessorament a tota aquella empresa que carregui i transporti mercaderies perilloses i que están obligades a designar la figura d’un Conseller de seguretat, elaborar un informe anual de les seves activitats i comunicar els accidents amb mercaderies perilloses, segons estableix el Reial Decret 1566/1999 de 8 d’octubre, l’Ordre Ministerial de 24 d’abril de 2000 i l’Ordre Ministerial de 11 de gener de 2001.

Si la seva empresa es troba en aquesta situació, pot ser que estigui obligada a designar al menys un Conseller de seguretat qui haurà de comprovar la correcta adequació legal de l’empresa en la realització d’aquestes activitats i les seves implicacions en diferents àrees tècniques.

Des de TEGA li oferim el servei de Conseller de seguretat que inclou:
01.- Realització de l’informe anual obligatori
02.- Realització del comunicat d’accident (si n’hi hagués)
03.- Revisió de les activitats de càrrega i descàrrega
04.- Revisió de les actuacions d’emergència
05.- Revisió i elaboració de la documentació ADR
06.- Verificacions a proveïdors del cumpliment de les seves obligacions legals
07.- Comprovació de l’adequació dels vehicles ADR
08.- Comprovació que es disposa de mitjans i equips adequats
09.- Revisió d’envasos i embalatges ADR. Assessorament en la seva compra
10.- Revisió de classificació i identificació de productes perillosos, segons ADR
11.- Assessorament en la realització d’instruccions, procediments i plans d’emergència.