Servicio 24h todo el año | Tel. 935 796 186
Acceso a Tega Activos Industriales | Acceso a Tega Gestió Ambiental | Acceso a Tega INOX
Oops...
Slider with alias Tega not found.
A Tega CRT som especialistes en la recollida i transferència de residus de qualsevol tipologia

L’equip professional que integra Tega, ofereix una experiència contrastada en l’àmbit de la gestió mediambiental, donant solucions noves a les indústries i acotant els costos que suporten en aquests conceptes.

Al llarg d’aquests anys hem treballat amb una gran diversitat de clients. Els nostres clients potencials són totes aquelles empreses ubicades a Espanya, productores en major o menor mesura de residus industrials que desitgin reduir els seus costos en aquest apartat i aquelles que vulguin treure una major rendibilitat dels seus materials valoritzables.

Treballem amb tot tipus d’indústries com la Aeroespacial, Bio-Farmacèutic, Logística, Metall Mecànica, Energia Solar, Construcció, Química, plàstics, Electrònica, Telecomunicacions i IT, Automoció, Immobiliària, Actius Intangibles, Semiconductors, embalatge, Arts Gràfiques, Alimentària, Agropecuària, Siderúrgica.

Els nostres serveis
Neteges industrials
···
Manteniment integral de tot tipus de tancs (petroliers, químics, de procés, residuals …) utilitzant protocols d’entrada de persones en espais confinats.
Transport i gestió de residus
···
Cada dia es generen tones de residus que poden afectar el medi ambient. Però no tots són nocius per a l’home, com els denominats “residus no perillosos”.
Valorització de materies
···
Del total dels residus produïts en els processos industrials i comercials, més del 80%, són aprofitables. Oferim models de valorització dels materials.