Servicio 24h todo el año | Tel. 937 762 499
Acceso a Tega Gestió Ambiental | Acceso a Tega CRT | Acceso a Tega INOX

Regeneració d'oli usat

La regeneració és l’única via de valorització sostenible de l’oli usat, la qual, mitjançant un sistema de destil·lació arriba a convertir-se en matèria primera.

Actualment Tega, pot oferir-los la compra d’oli mineral i vegetal.

L’oli usat es destinarà a la regeneració tal com obliga la normativa actual. Es lliurarà el full de seguiment o justificant de recepció com a comprovant de la gestió realitzada.

La recollida del servei es realitzarà amb cisterna auto aspirant o mitjançant la retirada i reposició de dipòsits de 1.000 litres i/o bidons de 200 litres. (Segons necessitat de cada productor).