Servicio 24h todo el año | Tel. 937 762 499
Acceso a Tega Gestió Ambiental | Acceso a Tega CRT | Acceso a Tega INOX

Tega Actius Industrials

Empresa altament especialitzada en desmuntatges integrals d’instal·lacions industrials, valorització de línies de producció i materials en general fruit de la seva activitat, amb l’objectiu de minimitzar els costos finals dels nostres clients, donant valor, en la mesura del possible, a part o totalitat dels equips o materials que resultin del desmantellament.

Totes les actuacions les realitzen tècnics altament especialitzats i qualificats, respectant les normatives vigents de prevenció, seguretat i medi ambient amb l’objectiu de garantir la correcta execució dels treballs i l’acompliment dels requisits legals propis de la nostra activitat.

La ràpida capacitat de resposta, mobilitat geogràfica i eficàcia en l’execució i finalització dels serveis ens ha permès establir amb els nostres clients relacions llargues i sòlides donat que proporcionem seguretat i assessorament continuat en el decurs de la seva activitat.

Producte de la seva activitat, TEGA disposa en l’actualitat de maquinària d’ocasió que es troba en perfecte estat, garantint així els millors preus.

TEGA disposa de vehicles, equips i maquinària homologats pel desenvolupament de la seva activitat i amb l’autorització de transportista número T-2244, acreditat per l’Agència de Residus de Catalunya, i amb l’autorització de Gestor número E-1556.15 com a planta de transferència, reciclatge i recuperació de metalls, cablejat i vehicles fora d’ús

TEGA està inscrita en el registre del REA com a empresa autoritzada i acreditada per a realitzar serveis en el sector de la construcció