Servicio 24h todo el año | Tel. 937 762 499
Acceso a Tega Gestió Ambiental | Acceso a Tega CRT | Acceso a Tega INOX

Política de qualitat, seguretat i medi ambient

L’equip de direcció de TEGA Activos Industriales, SL, té com a principal objectiu implementar i mantenir un sistema de gestió de qualitat, gestió medi ambiental i gestió de prevenció de riscos laborals, basat en el compromís amb els seus clients, seguretat dels seus treballadors i protecció del medi ambient.

Amb l’objectiu de prestar serveis basats en els valors de millora continuada, rendibilitat i seguretat, TEGA defineix i posa en pràctica els compromisos següents:

· Mantenir una alta qualificació del nostre personal mitjançant formació continuada.

· Fomentar la participació activa del nostra personal en el desenvolupament de la seva activitat amb l’objectiu de consolidar una forma de treballar correcta i segura que permeti protegir la seva salut i la protecció del medi ambient.

· Identificar i analitzar les no conformitats amb l’objectiu d’ accions correctores i preventives que permetin una millora contínua.

· Les activitats de TEGA es portaran a terme amb l’acompliment estricte de la legislació vigent en política de seguretat laboral i medi ambient.

· Gestionar adequadament els residus, assegurant la seva reutilització i/o eliminació i promocionant el reciclat.

· Protecció del medi ambient mitjançant actuacions i mesures de control que assegurin la prevenció de qualsevol tipus de contaminació que pogués originar-se de la nostra activitat.

· Col·laboració amb els nostres clients, fomentant relacions basades en la confiança, lleialtat i transparència assegurant professionalitat en el nostre assessorament i gestió.