Servicio 24h todo el año | Tel. 937 762 499
Acceso a Tega Gestió Ambiental | Acceso a Tega CRT | Acceso a Tega INOX

Valorització de metalls

Transport, gestió i eliminació de residus industrials. Reciclatge i recuperació de metalls i cablejat.

Una de les principals activitats de TEGA es centra en la compra-venda de ferralla i metalls (ferro, alumini, acer, coure, llautó …), assegurant els millors preus, màxima seriositat i transparència.

Mitjançant la seva flota de vehicles i contenidors de diferents capacitats i característiques, TEGA ofereix els serveis de recollida i transport de residus no especials i especials, garantint la correcta gestió i/o eliminació.

Disposa de totes les autoritzacions necessàries pel transport i gestió de materials i/o residus, acreditats per l’Agència de Residus de Catalunya amb les autoritzacions corresponents com a transportistes amb codi T-2244 i com a gestor amb codi E-1556.15.